Projecten

2018 Maatvoering aanleg kademuren Gemeente Mook

Op werkbezoek bij het project Prio1 te Mook, bij het aanleggen van een CSM (Cement-Soil-Mix) wand als waterkering en fundering voor nog op te richten keermuren, als deel van de VCA audit.

overige projecten