Projecten

2006 Roermond-Venlo-Gennep, aanleg kaden Maaswerken

Na de hoogwatersituatie's op de rivier de Maas in 1993 en 1995 hebben de gezamelijke overheden en waterbeheerders besloten om de waterkeringen van de steden Gennep, Venlo en Roermond op delta hoogte te brengen, en daarmee bescherming te bieden tegen toekomstige hoogwatersituaties op de rivier. Hiervoor zijn vele keermuren, damwanden dijken en kaden aangelegd in genoemde steden en hun omgeving.

overige projecten