Projecten

2005 Haarlem, munitiedetectie 't Spaarne

In opdracht van AVG Milieutechniek Heijen BV, hebben wij gedurende 2 jaren van munitie-aanwezigheid verdachte lokaties gemarkeerd op het Spaarne.
Na het markeren van de lokatie's wordt er door een duikbedrijf op de tast gezocht of er in de modder/sliblaag metalen voorwerpen aanwezig zijn. Deze worden daarna gearchiveerd en geborgen.

overige projecten