Projecten

2011 Den Bosch, nauwkeurige bodemmetingen Dieze

In opdracht van de gemeente 's-Hertogenbosch, uitvoeren van terrestrische inmeting onderwaterbodem met archeologische structuren Binnendieze

overige projecten