Projecten

2004 Cuijk, deformatiemetingen stikstofcylinder

Op het industrieterrein van Nutricia hebben wij gedurende enige weken een staande cylinder gevuld met vloeibare stikstof gemonitord, waarbij we een kanteling van enkele cm's hebben kunnen waarnemen.
Deze resultaten waren voor Nutricia aanleiding om, door Derks bouwbedrijf uit Cuijk (welke onze opdrachtgever was), de cylinder te voorzien van een nieuwe en zwaardere fundering.

overige projecten