Projecten

2016 Modelleren en peilen taludconstructie Halse Gat Roosendaal

In het Halse Gat te Roosendaal, wordt een talud constructie gerealiseerd, ter versteviging en vervanging van de overbodige en versleten damwanden

overige projecten