Diensten

Deformatiemetingen

Deformatiemetingen kunnen als 1d-hoogtemeting of als 2d-plaatsbepaling danwel 3-d ruimtelijke bepaling uitgevoerd worden. De hoogtemeting wordt in de regel met het digitale waterpasinstrument gemeten, de 2d en 3d bepaling met de Leica 1201/MS50 total-stations.

Hierbij worden vaste meetmerken met regelmaat ingemeten om plaats en of vormverandering vast te stellen.
Rekenwerk wordt uitgevoerd gebruik makend van Finitor van Basten Landmeetkunde Boxmeer, alsmede MOVE3 van Grontmij.