Diensten

Modelleren, en 2d 3d conversies t.b.v. machinebesturingen

Momenteel wordt er door de aannemers in de GWW sector veel geïnvesteerd in 3d machinebesturing. Met name Trimble is vooruitstrevend op dit gebied. Het bedrijf MCS-Laser in Asten voert daarbij in onze regio een voortrekkers rol. Het gebruik van deze systemen vraagt om uitgewerkte 3d modellen, welke ingelezen kunnen worden op de bulldozer, hydraulische kraan en loader. Te denken valt hierbij aan onderwater werkzaamheden, de aanleg en egalisatie van terreinen, het ontgraven van kavelsloten en watergangen, de opbouw van taluds enz.

Aangezien nog heel veel plannen in 2d getekend worden, moeten deze ontwerpen omgezet worden naar 3d. Ieder ter zake doend lijntje en puntje moet daarbij een hoogte (Z) waarde krijgen, totdat uiteindelijk het hele 3d model gevormd is. Dit wordt geconverteerd tot voor de machine leesbare bestanden. Met behulp van onze software zijn wij in staat om de platte ontwerpen inhoud te geven, en daarbij eventueel ook de volumen te berekenen.