Diensten

Uitzetten van grond-, weg- en waterbouwprojecten

Ten behoeve van de maatvoering van weg- en waterbouwprojecten wordt er veel door ons uitgezet. Varierend van een ontgraving van een bouwblok tot het compleet uitzetten van een nieuw wegtrace.

Met behulp van houten piketten of stalen pennen worden de uit te voeren objecten kenbaar gemaakt voor de uitvoerenden. Dit altijd in overleg met de opdrachtgever, waarbij getracht wordt een zo effectief mogelijke modus te vinden, opdat er zo weinig mogelijk dubbel uitzetwerk hoeft plaats te vinden.