Diensten

Meetkundige grondslag

 

Grondslagmeten gebeurt meestal door een aantal gps punten te meten, gebruik makend van een landelijk netwerk. Bijv 06-gps. Of met statische meting, met vereffening van de basis lijnen.
Daaropvolgend verdichten we het net middels tachymetrie, gebruik makend van dwangcentreringen en vaste prisma's. Eventueel ook aangevuld met precieze hoogtemetingen. 

Deze gecontroleerde en vereffende veelhoek wordt getransformeerd naar de reeds bekende aansluitpunten van derden, en door ons zelf gemeten punten, en hierop aangesloten. Hiermee verkrijgen wij normaliter een optimaal aan de lokaal aanwezige grondslag aangesloten netwerk, waarbij eenduidigheid en homogeniteit van de meetpunten gewaarborgd is.

Ook aanleg van een Primaire Meetkundige Grondslag, volgens de eisen van Rijkswaterstaat hoort bij ons takenpakket.